Ijin Cuti Melahirkan

 
PERSYARATAN PENGAJUAN IJIN CUTI MELAHIRKAN
 1. Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.
 2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
 3. Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
 4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
 6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

 

KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN IJIN CUTI MELAHIRKAN
 1. Surat Permohonan Cuti yang bersangkutan
 2. Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja
 3. Surat Keterangan Dokter
 4. Foto copy SK pertama (CPNS)
 5. Foto copy SK terakhir
 6. Foto copy Kartu Keluarga
 7. Foto copy DP3 terakhir